“Cocktail” Plasma

Ngoài các điện tử và ion tự do, plasma còn chứa nhiều thành phần vật lý và hóa học khác bao gồm bức xạ từ tia cực tím (UV), bức xạ nhiệt, điện trường, các gốc tự do và các sản phẩm hóa học khác. Khi sử dụng plasma lạnh tất cả các thành phần này đều  đồng thời tác động và thậm chí có thể tạo nên hiệu quả tổng hợp nên còn được gọi là “cocktail”.

Nguồn: Comprehensive Clinical Plasma Medicine: Cold Physical Plasma for Medical Application (2018)

Ban Truyền thông của Viện Nghiên cứu Công nghệ Plasma

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *