hệ sinh thái

Chúng tôi nghiên cứu & phát triển, tư vấn và chuyển giao các giải pháp, quy trình, thiết bị liên quan đến ứng dụng công nghệ plasma trong nông nghiệp – thực phẩm, y sinh – chăm sóc sức khỏe và xử lý môi trường.

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Công ty cổ phần Công nghiệp và Môi trường Plasma Việt Nam

Công ty cổ phần Công nghệ plasma Việt Nam

Công ty cổ phần plasnotek

Dự án nghiên cứu hiện tại

Hiện nay Viện ARIPT đang kết hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học để nghiên cứu và thử nghiệm các ứng dụng của công nghệ Plasma vào một số lĩnh vực thiết yếu trong đời sống. 

Chúng tôi sẽ công bố nội dung và kết quả của những nghiên cứu này trong thời gian sớm nhất.